TŁUMACZENIA MEDYCZNE - OFERTA

 

ZAKRES JĘZYKÓW:

 • z języka polskiego na język angielski
 • z języka angielskiego na język polski

ZAKRES DZIEDZIN MEDYCZNYCH I NAUK POKREWNYCH:

 • medycyna kliniczna - zachowawcza i zabiegowa
 • dyscypliny laboratoryjne
 • diagnostyka kliniczna, laboratoryjna i obrazowa
 • farmacja i farmakologia
 • stomatologia
 • badania kliniczne
 • publikacje - prace naukowe, artykuły i prezentacje
 • aparatura medyczna i narzędzia
 • dokumentacja medyczna na potrzeby sądowe
 • nauki biologiczno-chemiczne
 • i wiele innych dziedzin powiązanych z medycyną
 
 

PRZYKŁADOWE RODZAJE TEKSTÓW:

Karty informacyjne leczenia szpitalnego, historie chorób, wyniki badań, wyniki konsultacji, zaświadczenia, opisy zabiegów operacyjnych, badania fizykalnego, obdukcji i sekcji zwłok, opisy sprzętu laboratoryjnego i testów laboratoryjnych sporządzone przez producentów - instrukcje obsługi sprzętu medycznego, opisy i instrukcje obsługi testów laboratoryjnych, dokumentacja rejestracyjna wyrobów medycznych, leczniczych i weterynaryjnych, urzędowe decyzje dotyczące dopuszczenia wyrobów leczniczych do obrotu, dokumentacja opisująca wyroby lecznicze (np. charakterystyka, ulotki dla pacjenta, teksty na opakowaniach), prezentacje medyczne, broszury dla pacjentów i lekarzy, artykuły, prace naukowe, opracowania naukowe i prezentacje, dokumentacja badań klinicznych, umowy dotyczące prowadzenia badań klinicznych, dyplomy ukończenia i dokumenty specjalizacyjne, zagadnienia z zakresu stomatologii, zagadnienia z zakresu psychologii, treść interaktywnych systemów odpowiedzi głosowej do badań klinicznych itp.