TŁUMACZENIA MEDYCZNE

--- Profesjonalne tłumaczenia medyczne za przystępną cenę ---

Posiadam wykształcenie i doświadczenie zarówno w medycynie jak i w ekonomii, co w połączeniu z bogatym doświadczeniem translatorskim w innych dziedzinach pozwala mi na wykonywanie tłumaczeń o bardzo złożonej tematyce.

 

W 1990 roku ukończyłam studia medyczne na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i otrzymałam dyplom lekarza medycyny. Po studiach przez kilka lat pracowałam jako lekarz w Klinice Neurochirurgii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie nabywałam praktyczne doświadczenie w dziedzinie medycyny.

 

Następnie rozpoczęłam edukację finansową. Zdałam egzamin państwowy i otrzymałam licencję maklera papierów wartościowych oraz ukończyłam kurs doradców inwestycyjnych. Potem studiowałam finanse w Nowym Jorku w Fordham University Graduate School of Business Administration. W czasie studiów, dzięki bardzo wysokim ocenom otrzymałam roczne stypendium w postaci pracy asystenta na Wydziale Finansów mojego uniwersytetu. Po trzech latach nauki zdobyłam dyplom MBA. Przez kilka lat pracowałam w doradztwie finansowym realizując zlecenia w Polsce i za granicą.

 
 
 

Pomimo, iż wykonuję tłumaczenia w wielu dziedzinach:

  • medycyna i ekonomia - tłumaczenia specjalistyczne poparte wiedzą i doświadczeniem branżowym
  • prawo, administracja, budownictwo, technika - tłumaczenia poparte wieloletnim doświadczeniem translatorskim
  • tłumaczenia nietypowych form - pliki audio, video, prezentacje, arkusze kalkulacyjne oraz pliki graficzne z zachowaniem oryginalnego układu

jednak najbardziej lubię tłumaczenia medyczne i im chciałabym poświęcić najwięcej czasu.

 
 

Wykonywane przeze mnie tłumaczenia medyczne obejmują praktycznie wszystkie dziedziny kliniczne oraz dyscypliny pokrewne medycynie.

Mam tę przewagę nad tłumaczami-lingwistami, że rozumiem, o czym piszę. Nie przeraża mnie terminologia biochemiczna, biotechnologiczna, czy farmakologiczna. "Tasiemcowe" nazwy biochemiczne w większości przypadków tłumaczę "od ręki" bez przeszukiwania Internetu. Nawet, jeżeli temat jest trudny i nie posiadam zbyt wiele wiedzy na dany temat, jestem w stanie lepiej zrozumieć dostępne materiały, co pozwala mi na szybkie przyswajanie nowych tematów.

 
 
 

Przez cały okres realizowania tłumaczeń jeszcze nie zdarzył mi się ani jeden przypadek, abym nie była w stanie przetłumaczyć powierzonego tekstu medycznego. Inną ważną kwestią jest czas potrzebny na realizację tłumaczenia. Nie każdy tekst można przetłumaczyć "na poczekaniu". Najmniej czasu wymaga realizacja w miarę prostego tekstu, który można edytować np. w programie MS Word, który nie wymaga przepisywania tekstu, ani formatowania. Jednak większość tekstów medycznych nie spełnia tych kryteriów pozwalających na przyspieszenie pracy, ponieważ w większości przypadków są to skany dokumentacji medycznej, a część tekstu jest często pisana bardzo słabo czytelnym pismem odręcznym. Tego typu plików nie tylko nie można edytować, ale nawet niemożliwe jest kopiowanie wersji oryginalnej. Trzeba więc je przepisywać. W dodatku mogą mieć skomplikowany układ graficzny, którego odtwarzanie również zajmuje czas. Najróżniejsze czynniki wpływają na termin realizacji oraz na cenę. Im zlecenie bardziej pracochłonne ze względu na wyjątkowo trudny temat, brak możliwości edycji tekstu oraz konieczność odtwarzania układu graficznego, tym termin realizacji dłuższy i wyższa cena za stronę obliczeniową. Dodatkowym utrudnieniem w szacowaniu terminu i ceny jest fakt, że niektóre problemy pojawiają się dopiero podczas pracy nad tekstem i są wcześniej trudne, a wręcz niemożliwe do przewidzenia, co szczególnie w przypadku pracy nad dużymi tekstami jest bardzo trudno ocenić z góry.