O MNIE

 

Jestem lekarzem medycyny i posiadam zdobyty w Stanach Zjednoczonych dyplom MBA w dziedzinie finansów. Posiadam też licencję maklera papierów wartościowych i ukończone liczne kursy z dziedziny finansów, w tym kurs doradców inwestycyjnych. W wymienionych dziedzinach mam też wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe.

 
 

Tłumaczeniami pisemnymi zajmuję się od 1999 roku. Posiadam unikalną wśród tłumaczy wiedzę branżową z dziedziny medycyny i ekonomii, ugruntowaną nie tylko przez studia kierunkowe, ale również przez wieloletnią praktykę zawodową w obu dziedzinach. Trzyletnie studia w Nowym Jorku pozwoliły mi na dogłębne poznanie języka angielskiego, co zaowocowało zainteresowaniem tłumaczeniami. Aby usprawnić realizację zleceń, korzystam z oprogramowania wspomagającego tłumaczenia (Trados, SDLX).

Realizuję tłumaczenia z następujących dziedzin:

 • medycyna i ekonomia - tłumaczenia specjalistyczne poparte wiedzą i doświadczeniem branżowym
 • prawo, administracja, budownictwo, technika - tłumaczenia poparte wieloletnim doświadczeniem translatorskim
 • tłumaczenia nietypowych form - pliki audio, video, prezentacje, arkusze kalkulacyjne oraz pliki graficzne z zachowaniem oryginalnego układu

Pomimo bogatego i wieloletniego doświadczenia translatorskiego w wielu dziedzinach zdecydowanie preferuję wykonywanie tłumaczeń medycznych oraz z dziedzin pokrewnych medycynie, ponieważ na ten temat wiem najwięcej, a do tego tematyka ta jest dla mnie niesłychanie fascynująca. Dzięki mojej praktycznej wiedzy z wielu dziedzin jestem w stanie szybko zgłębić nieznany lub mało znany mi temat. To daje mi zdecydowaną przewagę nad tłumaczami lingwistami. W niektórych jednak przypadkach, jak np. przy publikacji tekstów, pomoc lingwistów jest zdecydowanie pożądana.

 
 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

od 2001 TRINITY Global Ventures, Warszawa, Polska oraz zagranica (działalność gospodarcza)

1. TŁUMACZENIA PISEMNE (od 1999 roku) - blisko 80 000 stron tłumaczeń pisemnych bezpośrednio dla firm i za pośrednictwem biur tłumaczeń.

MEDYCYNA, FARMACJA, STOMATOLOGIA:

 • Artykuły, prace naukowe i opracowania naukowe, dokumenty specjalizacyjne, karty informacyjne leczenia szpitalnego, historie chorób, wyniki badań, wyniki konsultacji, opisy zabiegów operacyjnych i sekcji zwłok, dokumentacja badań klinicznych, umowy dotyczące prowadzenia badań klinicznych, instrukcje obsługi sprzętu medycznego, opisy i instrukcje obsługi testów immunologicznych, dokumentacja rejestracyjna wyrobów leczniczych i weterynaryjnych, urzędowe decyzje dotyczące dopuszczenia wyrobów leczniczych do obrotu, dokumentacja opisująca wyroby lecznicze (np. charakterystyka, ulotki dla pacjenta, teksty na opakowaniach), prezentacje medyczne, broszury dla pacjentów i lekarzy, wybrane zagadnienia z zakresu stomatologii, wybrane zagadnienia z zakresu psychologii, treść interaktywnego systemu odpowiedzi głosowej do badań klinicznych itp.

FINANSE I EKONOMIA:

 • Książka pt. „Strategie inwestycyjne o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu”, autor Rober Miner – tłumaczenie na j. polski. Sprawozdania finansowe, biznes plany, raporty z działalności, opisy rynku (np. nieruchomości), wyniki kontroli wewnętrznej, wyniki audytu przeprowadzanego przez firmę zewnętrzną, wyniki kontroli skarbowej, korespondencja z urzędami skarbowymi, opisy procedur wewnętrznych, prospekty emisyjne i skróty prospektów emisyjnych, inna dokumentacja transakcyjna, dokumentacja dotycząca ładu korporacyjnego, dokumentacja bankowa dotycząca kredytów itp.

PRAWO I ADMINISTRACJA:

 • Umowy dotyczące prowadzenia badań klinicznych, umowy o współpracę, umowy leasingu, umowy najmu/dzierżawy, umowy o przeprowadzenie akcji promocyjnej, akty notarialne, wyroki sądu, dokumenty rejestrowe spółek z polskich i zagranicznych sądów rejestrowych, dokumentacja przetargowa, aspekty prawne dotyczące budownictwa i nieruchomości, przepisy prawa adopcyjnego dla adopcji zagranicznych, dokumentacja adopcyjna do adopcji zagranicznych, oficjalne dokumenty i licencje (np. prawa jazdy, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i inne), dokumenty celne, akty urodzenia, akty zgonu, akt zawarcia związku małżeńskiego, dyrektywy UE i raporty instytucji europejskich (sektor telekomunikacyjny i pocztowy) itp.

TECHNIKA I BUDOWNICTWO:

 • Instrukcje obsługi, opisy i informacje techniczne głównie dotyczące sprzętu medycznego, informacje o rynku budowlanym, teksty marketingowe dotyczące projektów budowlanych, opisy realizacji projektów budowlanych włącznie z dokumentacją techniczną oraz specyfikacjami, dokumentacja dotycząca finansowania projektów budowlanych, budownictwo mieszkaniowe i komercyjne (np. biurowce i centra handlowe, obiekty przemysłowe np. elektrownie wiatrowe, sieci mediów np. gazowe, ściekowe), dokumentacja związana z wymogami środowiskowymi itp.

INNE:

 • Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej, dokumentacja dotycząca nieruchomości, dokumentacja ubezpieczeniowa włącznie z opisem różnorodnych szkód do likwidacji, dokumentacja produktów kosmetycznych (np. wyniki badań, treść ulotek i opisy na opakowaniach), dokumentacja dotycząca produktów spożywczych (np. wyniki badań, skład), wyniki badań materiałów podłogowych, artykuły z czasopism, certyfikaty kontroli jakości, deklaracje zgodności, świadectwa chrztu, indeksy, curriculum vitae - CV, egzaminy maturalne, protokół egzaminu doktorskiego, korespondencja ogólna, produkty weterynaryjne, karma dla zwierząt itp.

PLIKI AUDIO I WIDEO:

 • Fragmenty programów telewizyjnych (włącznie z materiałami zagranicznymi i wywiadami tłumaczonymi na potrzeby redakcji biznesowej TVN24 w latach 2004-2006), fragmenty gier komputerowych, reklamy itp.
 
 

2. USŁUGI SPORTOWE pod marką SPORT-Figielski 

www.sport-figielski.pl --- www.nauka-plywania-warszawa.pl --- www.urodziny-dla-dzieci.com.pl

 • Usługi ratownicze na basenie i na wodach otwartych - nad morzem i na wodach śródlądowych
 • Nauka pływania
 • Gimnastyka w wodzie, aqua aerobik
 • Zajęcia korekcyjne i rehabilitacyjne w wodzie
 • Imprezy rekreacyjno-sportowe na pływalni wraz z okolicznościowymi stronami internetowymi - głównie urodziny i imieniny dla dzieci
 
 
 

3. FINANSE, EKONOMIA, DORADZTWO

REALIZACJA PROJEKTU:

 • PRZYGOTOWANIE: Analizy finansowe, ekonomiczne i strategiczne, wyceny, prognozowanie i budżetowanie, rekomendacje dotyczące inwestycji, finansowania (dłużne/kapitałowe/granty) i rozwoju strategicznego m.in. dla Media Development Loan Fund (amerykański fundusz venture capital) i Open Society Institute (fundusz G. Sorosa zajmujący się m.in. przydzielaniem grantów dla mediów).
 • WDROŻENIE: Wspieranie decyzji klienta i funduszu odnośnie strategii rozwoju firmy i sposobu jego finansowania na podstawie wykonanych analiz, prognoz, budżetu i wycen. Przygotowanie dokumentacji transakcyjnej i sfinalizowanie transakcji.
 • KONTROLA PRZEBIEGU: Monitorowanie, ocena i analiza dokonanych inwestycji do momentu wyjścia.

SZKOLENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I FINANSOWEGO:

 • Opracowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie planowania i prognozowania finansowego, strategii oraz procedur inwestycyjnych m.in. dla Media Development Loan Fund - MDLF z siedzibą w Nowym Jorku, Southern Africa Media Development Fund - SAMDEF z siedzibą w Botswanie oraz Press Now z siedzibą w Amsterdamie.

PROCEDURY WEWNĘTRZNE: 

 • Projektowanie i wdrażanie procedur wewnętrznych MDLF – przeprojektowanie raportów miesięcznych i kwartalnych dla bieżących pożyczkobiorców, projekt i wdrożenie procedur wstępnej komunikacji z potencjalnymi klientami.

PREZENTOWANIE INFORMACJI EKONOMICZNYCH DLA RÓŻNYCH ODBIORCÓW: 

 • Przygotowanie i przedstawienie dużej liczby prezentacji multimedialnych dla kadry zarządzającej oraz produkcja programów ekonomicznych dla szerokiej rzeszy odbiorców: "Bilans" (emisja w TVN24 w latach 2004-2006) oraz "Fakty, ludzie, pieniądze" (emisja w TVN w latach 2004-2006) - dla Redakcji Ekonomicznej TVN24.

 

1999-2000 Access Sp. z o.o. (doradca transakcyjny, właścicielem jest Pekao S.A., grupa Unicredito Italiano), Warszawa (manager)

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI (zakończone sukcesem poszukiwanie projektów i inwestorów, koordynacja prac podwykonawców projektów, administrowanie procesu due diligance);
 • DORADZTWO FINANSOWE I STRATEGICZNE (restrukturyzacja finansowa, strategiczna i organizacyjna);
 • MODELOWANIE FINANSOWE – analizy, wyceny, planowanie i prognozowanie, ocena opłacalności projektów inwestycyjnych (analizy: ekonomiczno-finansowe, branżowe, rynkowe, statystyczne, wskaźnikowe, analiza firm, budżety, prognozy, wyceny);
 • PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW TRANSAKCYJNYCH I STRATEGICZNYCH (prospekty dla KPWiG, memoranda informacyjne także dla Ministerstwa Skarbu, biznes plany);
 • TŁUMACZENIA PISEMNE I USTNE (polski/angielski) w zakresie biznesu, rachunkowości i finansów
 
 
 

1997 Fordham University Graduate School of Business Administration, Nowy Jork, USA (graduate assistant na Wydziale Finansów – nagroda za wysokie oceny na studiach 1995 -1998)

 

1994-1995 Roem System Ltd., od stycznia 1995 zmiana nazwy na Computer Space Ltd., Kraków (asystent, analityk rynkowy i biznesowy)

 

1991-1994 Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Instytut Neurologii, Klinika Neurochirurgii, Kraków (lekarz, młodszy asystent)

 • Staże do I stopnia specjalizacji z neurochirurgii (włącznie z anestezjologią i intensywną terapią, radiologią itp.)
 • Współautorstwo prac naukowych z neurochirurgii
 • Staż podyplomowy - choroby wewnętrzne (kardiologia), pediatria, ginekologia i położnictwo, chirurgia ogólna, anestezjologii
 
 

WYKSZTAŁCENIE:

1995-1998 Fordham University Graduate School of Business Administration, Nowy Jork, USA
Master of Business Administration (MBA), specjalizacja finanse, dyplom w 1998

1995 Licencja Maklera Papierów Wartościowych nr 1264 (KPWiG, Warszawa) 

1994 Kurs Doradców Inwestycyjnych (Fundacja Centrum Prywatyzacji, Warszawa)

1984-1990 Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katowice, lekarz medycyny, dyplom w 1990

 
 

INFORMACJE DODATKOWE:

JĘZYKI: Język polski ojczysty, angielski biegły, niemiecki i rosyjski podstawowy

KOMPUTERY: Biegła obsługa Windows (98, XP, Vista, Windows 7), Microsoft Office (97, 2000, XP, 2004, 2007), programów tłumaczeniowych CAT: Trados i SDLX; Lotus Notes, Corel Draw, Corel Photo Paint; amerykańskie bazy danych: Bloomberg, Compustat, Value Line, Lexis-Nexis; zagraniczne bazy danych dostępne w Polsce np. Internet Securities; oprogramowanie telewizyjne: i-News, News Cutter, Avid, Final Cut Pro itp.; obsługa komputerów Apple

HOBBY: Sporty wodne (pływanie [czynny zawodnik sekcji pływania masters], sportowe ratownictwo wodne [młodszy ratownik wodny, zawodnik masters], nurkowanie swobodne [II stopień CMAS], oraz żeglarstwo [sternik jachtowy i motorowodny] i windsurfing), narciarstwo alpejskie, architektura wnętrz, grafika komputerowa, tworzenie stron internetowych Flash i html.