TŁUMACZENIA MEDYCZNE - CENNIK

 

TRYB ZWYKŁY 

do 6 stron obliczeniowych dziennie nie licząc dnia przyjęcia i dnia oddania zlecenia:

- Na język polski: 40 zł z VAT

- Na język angielski: 40 zł z VAT

 

TRYB EKSPRESOWY

powyżej 6 stron obliczeniowych dziennie nie licząc dnia przyjęcia i dnia oddania zlecenia lub niewielkie zlecenia realizowane "od ręki" lub na następny dzień:

- Na język polski: 60 zł z VAT

- Na język angielski: 60 zł z VAT

 

WERYFIKACJA TEKSTU:

50% ceny tłumaczenia na dany język w danym trybie. 

W przypadku, gdy więcej niż 25% tekstu uległa zmianie - cena jak za tłumaczenie.

 

DOPŁATY:

- Odtwarzanie układu graficznego całego pliku: +25% od ceny wyjściowej

- Nieedytowalne pojedyncze rysunki: 10 zł z VAT za każdy

- Brak możliwości edycji tekstu: +25% od ceny wyjściowej

- Tekst odręczny: +25% od ceny wyjściowej

- Uwierzytelnienie tekstu przez tłumacza przysięgłego: uzgadniane indywidualnie

- Weryfikacja tekstów przeznaczonych do publikacji przez lingwistów: uzgadniane indywidualnie

- Usługi dodatkowe: uzgadniane indywidualnie - zależnie od stopnia czasochłonności lub konieczności zatrudnienia podwykonawców

 

ZNIŻKI:

Istnieje możliwość zniżek dla dużych zleceń powyżej 50 stron obliczeniowych, dla stałych klientów zlecających powyżej 50 stron obliczeniowych miesięcznie oraz w przypadku powtarzalności fragmentów tekstu (np. w przypadku opisów lub instrukcji dla podobnych produktów).

 

STRONA OBLICZENIOWA: 

1800 znaków ze spacjami (MS Word) lub 250 słów (MS Power Point).

 

OBJĘTOŚĆ TEKSTU I WYCENA:

Objętość tekstu do rozliczenia dokonywana jest na podstawie tekstu początkowego. W przypadku plików w całości edytowalnych lub plików, które można w całości skopiować, liczba obliczonych stron z dokładnością do jednego miejsca po przecinku pomnożona przez cenę jednostkową stanowi ostateczną wartość zlecenia. W innych przypadkach korekty oszacowanej wstępnie wartości będą uzgadniane indywidualnie.

 

PŁATNOŚĆ PRZELEWEM NA KONTO:

INTELIGO nr: 50 1020 5558 1111 1333 7280 0003

TRINITY GLOBAL VENTURES Agata Figielska

ul. Sarmacka 21 m. 41, 02-972 Warszawa

 

Wystawiamy faktury VAT.